Adresa:

Spinčićeva 1, 21000 Split

STRUČNJACI OBJAVILI RAT RAKU

 

Usvajanje i provedba Nacionalnog plana protiv raka pitanje je opstojnosti nacije jer u Hrvatskoj svake godine raste broj umrlih i oboljelih od zloćudnih bolesti – Za provođenje plana zaduženo je Ministarstvo zdravstva koje, u suradnji sa stručnim društvima, treba postaviti zakonski okvir i procjenu medicinske opravdanosti svake mjere

 

Zagreb, 16. 05. 2018. – Na konferenciji  za medije koja se održala u Hrvatskom novinarskom društvu predstavljene su aktivnosti u izradi dugo očekivanog Nacionalnog plana protiv raka (NPPR). S obzirom na je Hrvatska na samom europskom dnu u borbi protiv zloćudnih bolesti, usvajanje i provedba NPPR-a je pitanje opstojnosti nacije. Oko toga se slažu svi zdravstveni stručnjaci ističući da je NPPR nužan kako bi se svim građanima omogućili optimalni i jednaki uvjeti prevencije, ranog otkrivanja, liječenja i rehabilitacije te palijativne skrbi na razini cijele države. Upravo ta standardizacija protokola od primarne i sekundarne prevencije i dijagnostike do učinkovitog liječenja može dovesti do najvažnijeg cilja  NPPR-a, a to jest smanjenje pojavnosti i smrtnosti od raka.

O koracima koji prethode i važnosti usvajanja plana za opstojnost nacije na konferenciji za medije govorili su:

  • dr. sc. Eduard Vrdoljak – predsjednik Hrvatskog onkološkog društva; predsjednik povjerenstva za izradu i praćenje Nacionalnog plana za borbu protiv zloćudnih bolesti (Povjerenstvo)
  • dr. sc. Stjepko Pleština – predstojnik Klinike za onkologiju KBC-a Zagreb; zamjenik predsjednika Povjerenstva za izradu NPPR
  • dr. sc. Ingrid Belac-Lovasić – predstojnica Klinike za radioterapiju i onkologiju KBC Rijeka; zamjenica predsjednika Povjerenstva za izradu NPPR
  • LjiljanaVukota – glavna tajnica i voditeljica Centra za psihološku pomoć Udruge SVE za NJU
  • Ljiljana Pranjić – članica udruga SVE za NJU i Nismo same
  • dr. sc. Vera Katalinić-Janković – koordinatorica Kabineta ministra zdravstva RH i članica Povjerenstva za izradu NPPR

Na samom početku konferencije za medije, prof.  dr. sc. Vrdoljak predstavio je trenutni status i sljedeće korake u izradi NPPR-a: „Nacrt plana sadrži dvadeset poglavlja, napisana je radne verzija istog i trenutno je na završnim doradama od strane  vodećih stručnjaka različitih disciplina koji sačinjavaju radne skupine plana. Nakon usvajanja konačne radne verzije NPPR u planu je uključiti sve dionike, najširu javnost u čitanje, komentare, izradu završne verzije plana. Nadamo se, odnosno vjerujemo, kako bi plan mogao biti usvojen do kraja ove godine. Pitanje donošenja plana je pitanje opstojnosti nacije te je iznimno važno da plan ne ostane deklarativan dokument već da postavimo temelje i osiguramo uvjete za provedbu svake pojedine mjere i aktivnosti. Promjene unutar zdravstvenog, ali i šireg društvenog sustava, zaživjet će jedino ako jasno definiramo odgovornosti, zaduženja te postavimo jasan mehanizam evaluacije učinkovitosti mjera unutar plana.“  Prof. Vrdoljak također je naglasio kako je potrebno destigmatizirat i demistificirati zloćudne bolesti ističući upravo ulogu medija u edukaciji i podizanju svijesti javnosti o programima primarne i sekundarne prevencije kao i činjenici da rak, ako se otkrije dovoljno rano i učinkovito liječi, ne mora biti smrtonosna bolest.

Predstojnik Klinike za onkologiju najvećeg bolničkog centra u Hrvatskoj, KBC-a Zagreb, prof. dr. sc. Stjepko Pleština osvrnuo se na važnost multidisciplinarnosti u onkologiji i planiranih mjera primarne prevencije NPPR-a te kazao: „Dobra organizacija zdravstvenog sustava te racionalizacija troškova i preusmjeravanje sredstava ključni su elementi u borbi protiv raka. Stoga, u planu veliku pozornost stavljamo na izradu jedinstvene onkološke mreže i osiguravanja multidisciplinarnog pristupa. Multidisciplinarni pristup i razvoj multidisciplinarnih onkoloških timova najjeftiniji su i potencijalno najučinkovitiji način trenutnog unaprjeđenja uspješnosti liječenja raka. No, da bi bili učinkoviti trebaju biti zakonski obvezni, a rad multidisciplinarnih timova mora biti financijski i vremenski uvjetovan.“Uz brojne mjere koje navodimo u planu, ističe prof. Pleština važno je naglasiti kako i svaki pojedinac mora preuzeti brigu nad svojim zdravljem i ponašati se odgovorno te da je upravo primarna prevencija, kao jedna od mjera u sklopu plana, od neupitne važnosti za smanjnjenje pojavnost  zloćudnih bolesti.

Na konferenciji za medije obratila se i Ljiljana Vukota kao glas svih članica udruge Sve za nju kao i svih žena oboljelih i liječenih od raka: „Danas  želimo poslati poruku donosiocima odluka da čim prije usvoje Nacionalni plan protiv raka kako bi svim građanima s dijagnozom zloćudne bolestim bilo omogućeno jednako kvalitetna skrb na svim razinama zdravstvene zaštite. Poboljšanja unutar sustava moguća su jednino ako „gledamo kroz oči oboljelih “ jer upravo oni najbolje svjedoče s  kakvim se problemima susreću na  putu od dijagnoze do odgovarajuće terapije.“

Ljiljana Pranjić, emotivnim obraćanjem goroila je o svom osobnom iskustvu u liječenju raka te podržala plan na način da je zamolila svu hrvatsku javnost na sudjelovanju u njegovoj izradi, strpljenje i dobronamjernost a ne isključivost pri njegovom donošenju i implementaciji. Definirale je važnost sviju u tom procesu – NPPR je naš plan, nitko nijei ne smije biti isključen iz njegove izrade, donošenja ali još važnije provedbe.

Pomoćnica ministra zdravstva prim. Vera Katalinić-Janković istaknula je ulogu Ministarstva zdravstva u implementaciji plana: „Za provođenje svih mjera u planu zaduženo je Ministarstvo zdravstva koje bi trebalo postaviti zakonski okvir, naravno, sve u suradnji sa stručnim društvima koja bi donijela stručni okvir i procijenila medicinsku opravdanost pojedine mjere. Jedna od najvažnijih mjera učinkovitosti plana bit će i kontinuirana kontrola kvalitete implementirana u sve aspekte plana. Jedino tako ćemo moći učinkovito pratiti bolesnika od dijagnoze do liječenja i kao i financijske okvire provedbe plana“