Predsjednik Hrvatskog onkološkog društva

Prof. dr. sc. Eduard Vrdoljak

Štovane kolegice i kolege, dragi članovi Hrvatskog onkološkog društva!

Naš je neupitan, zajednički cilj maksimalno unaprijediti kvalitetu liječenja naših bolesnika kroz optimalnu integraciju novih znanstvenih dostignuća u svakodnevnu onkološku praksu. Jasno, naša obaveza kao krovnog onkološkog nacionalnog društva je i političko, organizacijsko djelovanje a s ciljem optimalnog korištenja raspoloživih medicinskih resursa u pružanju najbolje skrbi našim bolesnicima. Svjesni smo činjenice da ekonomsko opterećenje društva onkološkim liječenjem postaje sve veće, važnosti farmakoekonomike. Tim više naše znanje, organizacija, optimalizacija i integracija dolaze do većeg značaja.

U proteklim godinama HOD je aktivno sudjelovao u najvažnijim onkološkim aktivnostima kod nas. Izdvojio bih ponajvažnije događaje:

  • Rezoluciju o zloćudnim tumorima Hrvatskog Sabora (02. listopada 2009. godine),
  • Memorandum o suradnji s Nacionalnim institutom za rak Sjedinjenih Američkih Država (25. 03. 2010. godine),
  • Dobivanje prava i održavanje regionalne prezentacije najboljih radova na ASCO-u, Best of ASCO (2011. – 2018 godina),
  • Redovito izdavanje nacionalnih smjernica za dijagnozu, liječenje i praćenje svih najvažnijih sijela tumora.
  • Sudjelovanje u izradi nacionalnog plana protiv raka

Vrijedno je također navesti da smo redovito održavali, vrlo uspješno, Hrvatske onkološke kongrese, simpozije, centralni Europski onkološki kongres na kojima smo imali veliki broj učesnika, te osiguravali izmjenu znanja i iskustava u Hrvatskoj i regiji.

Cilj nam je promovirati multidisciplinarni rad, te povezati sve hrvatske onkološke institucije u jedinstvenu hrvatsku onkološku mrežu sa jedinstvenom onkološkom bazom podataka koja bi trebala osigurati bolji kvalitet liječenja, dostupnije liječenje, uvid u kvalitetu istog uz optimalno korištenje limitiranih financijskih resursa. Vjerujemo da ćemo zajedno s drugim društvima HLZ, udrugama bolesnika, državnim institucijama, svim zainteresiranim dionicima u slijedećim mjesecima i godinama, prvo pomoći u donošenju nacionalnog plana protiv raka a kasnije aktivno sudjelovati u njegovoj implementaciji.

Uvjeren sam da ćemo zajednički, korištenjem svih naših resursa, osigurati bolju znanstvenu, akademsku i kliničku budućnost našeg društva, a na dobrobit svih onkoloških bolesnika Hrvatske.

Srdačan pozdrav,

Eduard Vrdoljak