Adresa:

Spinčićeva 1, 21000 Split

Hrvatsko onkološko društvo objavljuje: Preporuke za odabir bolesnika/tumora za SGP

Onkologija se sve više odmiče od univerzalnog, histološki ovisnog modela liječenja i razvija u smjeru precizne medicine, kod koje se terapijske odluke donose na temelju bolesnikova jedinstvenog profila bolesti; njega osobno (nasljedne mutacije vezane uz nasljedne tumore, farmakokinetika lijekova, imunološke specifičnosti,…), njegovog tumora (molekulska dijagnostika, mutacijski status, imunološki status, poliklonalnost), te točan stupanj
proširenosti bolesti (optimalna slikovna dijagnostika).

U sklopu (pripreme za implementaciju) Projekta personalizirane medicines ciljem poboljšanja ishoda liječenja onkoloških bolesnika, u Republici Hrvatskoj je započela implementacija sveobuhvatnog genskog profiliranja (SGP) u kliničku praksu.

Sa ciljem kvalitetnije implementacije, stručna liječnička društva (Hrvatsko društvo za internističku onkologiju, Hrvatsko onkološko društvo i Hrvatsko torakalno društvo) usuglasila su preporuke za odabir onkoloških bolesnika za sveobuhvatno gensko profiliranje (SGP).

Preporuke za odabir bolesnika/tumora za SGP dostupne su OVDJE