Broj: 11-12, 2019
Rubrika: Smjernice
Autori: Solarić, Mladen; Fröbe, Ana; Huić, Dražen; Zahirović, Dag; Kaštelan, Željko; Bulimbašić, Stela; Tomašković, Igor; Kuliš, Tomislav; Gamulin, Marija; Jakšić, Blanka; Bišof, Vesna; Punda, Ante; Omrčen, Tomislav; Boraska Jelavić, Tihana; Vilović, Katarina; Alduk, Ana Marija; Krpina, Kristijan; Sorić, Tomislav; Curić, Zvonimir
 
Broj: 11-12, 2019
Rubrika: Smjernice
Autori: Jazvić, Marijana; Ružić, Boris; Krušlin, Božo; Šitum, Marijan; Pešutić Piasc, Valdi; Omrčen, Tomislav; Boraska Jelavić, Tihana; Gamulin, Marija; Alduk, Ana Marija; Čorić, Marijana; Murgić, Jure; Mažuran, Berislav; Šitum, Kristina; Drežnjak Madunić, Maja; Miletić, Damir; Vojnović, Željko
 
Broj: 11-12, 2019
Rubrika: Smjernice
Autori: Omrčen, Tomislav; Boraska Jelavić, Tihana; Šitum, Marijan; Vilović, Katarina; Dolić, Krešimir; Zahirović, Dag; Pavlović Ružić, Ira; Krpina, Kristian; Jazvić, Marijana; Ružić, Boris; Ulamec, Monika; Gamulin, Marija; Gnjidić, Milena; Kaštelan, Željko; Ćorić, Marijana; Alduk, Ana Marija; Drežnjak Madunić, Maja; Jović Zlatović, Josipa; Curić, Zvonimir; Vrdoljak, Eduard
 
Broj: 11-12, 2019
Rubrika: Smjernice
Autori: Gamulin, Marija; Bulimbašić, Stela; Jazvić, Marijana; Knežević, Nikola; Gnjidić, Milena; Omrčen, Tomislav; Pešutić Pisac, Valdi; Šitum, Marijan; Alduk, Ana Marija; Drežnjak Madunić, Maja; Miletić, Damir; Čonkaš, Mislav; Sorić, Tomislav
 
Broj: 11-122018
Rubrika: Smjernice
Autori: Vesna Bišof, Antonio Juretić, Tomislav Omrčen, Stjepko Pleština, Mario Boban, Željko Krznarić, Zdravko Perko, Josipa Flam, Ingrid Belac Lovasić, Ante Bolanča, Marko Zelić, Jasna Radić, Davor Štimac, Meliha Solak Mekić, Slavko Gašparov, Nadan Rustemović, Ivica Sjekavica, Eduard Vrdoljak
 
SMJERNICE ZA DIJAGNOSTICIRANJE, LIJEČENJE I PRAĆENJE BOLESNIKA OBOLJELIH OD RAKA DEBELOG CRIJEVA
Broj: 9-10, 2018 
Rubrika: Smjernice
Autori: Eduard Vrdoljak, Stjepko Pleština, Tomislav Omrčen, Antonio Juretić, Ingrid Belac Lovasić, Željko Krznarić, Josipa Flam, Hrvoje Šobat, Robert Šeparović, Ante Bolanča, Željko Vojnović, Marijo Boban, Zdravko Perko, Leonardo Patrlj, Marko Zelić, Slavko Gašparov, Ilijan Tomaš, Liana Cambj Sapunar, Damir Miletić, Davor Štimac
 
Broj: 11-122017
Rubrika: Smjernice
Autori: Miroslav Samaržija, Marko Jakopović, Marijo Boban, Lidija Bošković, Ingrid Belac Lovasić, Antonio Juretić, Damir Gugić, Jasna Radić, Sven Seiwerth, Snježana Tomić, Ksenija Lučin, Sanja Pleština, Mihovil Roglić, Joško Juričić, Silvana Smojver Ježek, Dinko Stančić-Rokotov, Ivica Mažuranić, Suzana Kukulj, Krešimir Dolić, Dragan Arar, Melita Kukuljan, Eduard Vrdoljak
 
Broj: 11-122017;
Rubrika: Smjernice
Autori: Miroslav Samaržija, Marko Jakopović, Marijo Boban, Lidija Bošković, Ingrid Belac Lovasić, Antonio Juretić, Damir Gugić, Jasna Radić, Sven Seiwerth, Snježana Tomić, Ksenija Lučin, Sanja Pleština, Mihovil Roglić, Joško Juričić, Silvana Smojver Ježek, Dinko Stančić-Rokotov, Ivica Mažuranić, Suzana Kukulj, Krešimir Dolić, Dragan Arar, Melita Kukuljan, Eduard Vrdoljak
 
Broj: 9-102016;
Rubrika: Smjernice
Autori: Vesna Bišof, Antonio Juretić, Dinko Stančić-Rokotov, Nadan Rustemović, Damir Miletić, Marijo Boban, Tomislav Omrčen, Jasminka Jakić Razumović, Ira Pavlović, Ana Fröbe, Mislav Čonkaš, Zoran Rakušić, Damir Gugić
 
Broj: 3-42015;
Rubrika: Smjernice
Autori: Vesna Bišof, Antonio Juretić, Dragan Trivanović, Renata Dobrila Dintinjana, Božena Šarčević, Jasminka Jakić-Razumović, Marija Ban, Lidija Bošković, Branka Petrić Miše, Miljenko Bura, Dinko Stančić-Rokotov
 
Broj: 11-122015;
Rubrika: Smjernice
Autori: Ana Mišir Krpan, Antonio Juretić, Marijo Boban, Tomislav Omrčen, Josip Paladino, Sanja Hajnšek, Kamelija Žarković, Marko Radoš, Ira Pavlović-Ružić, Zoran Rakušić, Jasna Radić, Suzana Erić, Mihael Mišir, Gea Forenpoher, Krešimir Dolić
 
Broj: 5-62015;
Rubrika: Smjernice
Autori: Robert Šeparović, Marija Ban, Tajana Silovska, Lidija Beketić Orešković, Željko Soldić, Paula Podolski, Stjepko Pleština, Damir Gugić, Marija Petković, Jasminka Jakić-Razumović, Željko Vojnović, Branka Petrić Miše, Snježana Tomić, Zdenko Stanec, Danko Velemir Vrdoljak, Ivan Drinković, Boris Brkljačić, Elvira Mustać, Ivan Utrobičić, Eduard Vrdoljak
 
Broj: 11-122013;
Rubrika: Smjernice
Autori: Mislav Grgić, Ante Bolanča, Dubravka Ledina, Damir Gugić, Mladen Solarić, Tomislav Omrčen, Robert Zorica, Josip Galić, Davor Trnski, Josip Pasini, Ranka Štern Padovan, Marija Petković, Antonija Balenović, Antonio Juretić, Željko Kaštelan, Marija Gamulin
 
Broj: 11-122013;
Rubrika: Smjernice
Autori: Marija Gamulin, Ira Pavlović Ružić, Mislav Grgić, Marijana Jazvić, Mladen Solarić, Dag Zahirović, Robert Zorica, Tomislav Omrčen, Marija Petković, Mate Matić, Željko Fučkar, Boris Ružić, Josip Pasini, Marijan Šitum, Gordana Đorđević, Damir Miletić, Tade Tadić, Željko Kaštelan, Davor Librenjak, Ivan Gilja, Katarina Vilović, Božo Krušlin, Hrvoje Kuveždić
 
Broj: 11-122013;
Rubrika: Smjernice
Autori: Mladen Solarić, Mislav Grgić, Tomislav Omrčen, Marija Petković, Ana Fröbe, Nenad Belaj, Robert Zorica, Božo Krušlin, Gordana Đorđević, Željko Kaštelan, Boris Ružić, Ivan Gilja, Ivan Krolo, Katarina Vilović, Davor Librenjak, Eduard Vrdoljak, Marijan Šitum, Ranka Štern Padovan, Željko Vojnović
 
Broj: 9-102013;
Rubrika: Smjernice
Autori: Eduard Vrdoljak, Herman Haller, Ante Ćorušić, Tihana Boraska Jelavić, Višnja Matković, Tomislav Strinić, Ružica Karnjuš-Begonja, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Damir Babić, Vlastimir Kukura, Branka Petrić Miše, Ranka Štern Padovan, Mate Matić, Mario Puljiz, Maja Krašević, Ana Fröbe, Zlatko Topolovec, Adem Hajredini, Danijela Vrdoljak-Mozetič, Ozren Mamula, Ines Krivak Bolanča, Alemka Brnčić-Fischer
 
Broj: 9-102013;
Rubrika: Smjernice
Autori: Ružica Karnjuš-Begonja, Eduard Vrdoljak, Ante Ćorušić, Herman Haller, Tihana Boraska Jelavić, Višnja Matković, Tomislav Strinić, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Vlastimir Kukura, Marija Ban, Ranka Štern Padovan, Suzana Lide Škalec, Nenad Belaj, Mario Puljiz, Ani Mihaljević Ferari, Adem Hajredini, Damir Babić, Vesna Mahovlić, Marija Pajtler
 
Broj: 9-102013;
Rubrika: Smjernice
Autori: Višnja Matković, Herman Haller, Eduard Vrdoljak, Ante Ćorušić, Tihana Boraska Jelavić, Tomislav Strinić, Ružica Karnjuš-Begonja, Dubravko Barišić, Snježana Tomić, Vlastimir Kukura, Marija Ban, Ranka Štern Padovan, Mate Matić, Suzana Lide Škalec, Zlatko Topolovec, Milanka Mrčela, Joško Zekan, Ana Fröbe, Adem Hajredini, Damir Babić, Ozren Mamula, Alemka Brnčić-Fischer, Željko Vojnović, Dinka Šundov
 
Broj: 1-22012;
Rubrika: Smjernice
Autori: Rudolf Tomek, Lidija Beketić Orešković, Eduard Vrdoljak, Željko Soldić, Paula Podolski, Stjepko Pleština, Damir Gugić, Željko Vojnović, Branka Petrić Miše, Snježana Tomić, Josip Fajdić, Danko Velimir Vrdoljak, Ivan Drinković, Boris Brkljačić, Elvira Mustać
 
Broj: 1-22012;
Rubrika: Smjernice
Autori: Marija Petković, Eduard Vrdoljak, Ira Pavlović Ružić, Borislav Belev, Tomislav Omrčen, Dubravka Ledina, Rudolf Tomek, Boris Ružić, Marijan Šitum, Ante Buća, Valdi Pešutić Pisac
 
Broj: 11-122011;
Rubrika: Smjernice
Autori: Miroslav Samaržija, Damir Gugić, Jasna Radić, Eduard Vrdoljak, Marko Jakopović, Marijo Boban, Ingrid Belac Lovasić, Nabil Chalfe, Sanja Pleština, Zoran Slobodnjak, Silvana Smojver Ježek, Nives Jonjić, Melita Kukuljan
 
Broj: 11-122011;
Rubrika: Smjernice
Autori: Eduard Vrdoljak, Stjepko Pleština, Renata Dobrila Dintinjana, Ilijan Tomaš, Hrvoje Šobat, Robert Šeparović, Ante Bolanča, Željko Vojnovič, Marijo Boban, Nikica Družijanić, Dražen Kovač, Liana Cambj Sapunar, Damir Miletić
 
Broj: 3-42009;
Rubrika: Uvodnik
Autori: Rudolf Tomek, Eduard Vrdoljak, Damir Vrbanec, Damir Nemet, Višnja Matković, Stjepko Pleština, Damir Gugić, Renata Dobrila Dintinjana, Ante Bolanča, Miro Samaržija, Marija Petković
 
Broj: 122007
Rubrika: Smjernice
Autori: Željko Krznarić, Antonio Juretić, Mirko Šamija, Renata Dobrila Dintinjana, Eduard Vrdoljak, Miroslav Samaržija, Sanja Kolaček, Damir Vrbanec, Drago Prgomet, Mirko Ivkić, Marko Zelić

Kliničke upute za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka bubrega
Autori: Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Marijan Šitum, Katarina Vilović, Dag Zahirović, Ira Pavlović Ružić, Kristian Krpina, Marijana Jazvić, Boris Ružić, Monika Ulamec, Marija Gamulin, Milena Gnjidić, Željko Kaštelan, Marijana Ćorić, Ana Marija Alduk, Maja Drežnjak Madunić, Josipa Jović Zlatović, Zvonimir Curić, Eduard Vrdoljak


Kliničke upute za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka prostate
Autori: Mladen Solarić, Ana Froebe, Dražen Huić, Dag Zahirović, Željko Kaštelan, Stela Bulimbašić, Igor Tomašković, Tomislav Kuliš, Marija Gamulin, Blanka Jakšić, Vesna Bišof, Ante Punda, Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Katarina Vilović, Ana Marija Alduk, Kristijan Krpina, Tomislav Sorić, Zvonimir Curić, Borislav Belev


Kliničke preporuke za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka mokraćnog mjehura
Autori: Marijana Jazvić, Boris Ružić, Božo Krušlin, Marijan Šitum, Valdi Pešutić Pisac, Tomislav Omrčen, Tihana Boraska Jelavić, Željko Kaštelan, Marija Gamulin, Ana Marija Alduk, Marijana Čorić, Jure Murgić, Berislav Mažuran, Kristina Šitum, Maja Drežnjak Madunić, Damir Miletić, Željko Vojnović

Kliničke upute za dijagnosticiranje, liječenje i praćenje bolesnika oboljelih od raka testisa
Autori: Marija Gamulin, Stela Bulimbašić, Marijana Jazvić, Nikola Knežević, Milena Gnjidić, Tihana Boraska Jelavić, Tomislav Omrčen, Valdi Pešutić Pisac, Marijan Šitum, Ana Marija Alduk, Maja Drežnjak Madunić, Damir Miletić, Mislav Čonkaš, Tomislav Sorić

  • Preporuke za odabir bolesnika/tumora za SGP i dostupne su OVDJE
  • Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje oboljelih od raka ovarija.
  • Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje oboljelih od raka cerviksa.
  • Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje oboljelih od raka endometrija.
  • Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje oboljelih od raka dojke.
  • Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje oboljelih od raka jetre.
  • Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje oboljelih od raka pankreasa.
  • Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje oboljelih od tumora ORL područja.
  • Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje bolesnika s moždanim presadnicama.
  • Kliničke preporuke za dijagnozu, liječenje i praćenje oboljelih od tumora mozga.